Så här arbetar du med oss

Vid fullservice går det till så här att arbeta med oss:
I god tid före publikinsläpp kommer ett ekipage med en VIK-IN KÄRRA fram till evenemangsplatsen. Vi brukar ha fått en vägbeskrivning och en skiss över exakta uppställningsplatsen i förväg. Och vi har hela Sverige som arbetsfält! 

Vi har bara en kombibil eller pickup och inga tunga lastbilar med kranar vilket gör att det är lätt att komma fram utan markskador. Transporterna blir också billigare på det här sättet. Vi har alltid minst 2 vana  servicemän som följer med varje ekipage, vid större evenemang kan vi behöva vara flera. 

2 VIK-IN TOALÄTTer väger bara ca 80 kg och är ca 10 cm tjocka när de är ihopvikta. Utvikta blir det 2 st 1x1 m TOALÄTTer och ställs ihop i en rad som upptager 2x8 m på marken. På sidan av den tomma kärran ordnar vi ofta en pissoar för herrar, vilken följer med som option.

Det tar bara en knapp timme att lasta av och iordningställa 16 st TOALÄTTer, och 10 pissoarplatser, varefter vi är klara att ta emot gästerna. En del TOALÄTTer kan arrangeras som damTOALÄTT eller herrtoalätt eller pissoar.

Servicepersonalen hjälper till att ordna köer vid behov, byter ut toapapper när det tar slut, sköter löpande städning, avtorkning av sitsar, sätter smäcklock på och byter ut fulla tunnor, tillhandahåller bakteriedödande gel som handtvätt ute på kortsidan -  till alla besökare, eftersom handtvättvatten ofta saknas på de platser där vi medverkar. Vid större evenemang brukar vi ordna särskilda herrpissoarer i anslutning till varje kärra, för att avlasta TOALÄTTenheterna. Då har vi ofta med en pumpanläggning som pumpar vidare urin till närmaste gatubrunn eller speciella volymtankar som vi kan ha med. Vi har också en Handikapp TOALÄTT som står direkt på marken och därmed saknar uppkörningsramp samt vikbara lottkiosker  i samma praktiska system.

Se bildsidan hur det kan se ut på några olika typer av evenemang. bland annat några standarduppställningar med våra servicemän i beredskap för att hjälpa gästerna tillrätta.

Våra besökare blir ofta helt begeistrade över våra fräscha TOALÄTTer. Man är helt förundrad över hur det kan komma sig att det inte luktar illa i och utanför toalätterna! Men det kan väl få vara vår lilla hemlighet! Världens största orienteringstävling O-ringen femdagars för 12:e året i rad, Vasloppsveckan med alla skidloppen Tjejvasan, Öppet spår, Halvvasan och världens längsta (ca 9 mil) VASALOPPET. Vidare finns  Vårruset - springlopp för tjejer på 8 platser i landet, Tjejtrampet, stadsfester där Storsjöyran, Täljefestivalen, Matfestivalen i Skövde är bra exempel, inomhusdansgalor såsom Sveriges Största Dansgala (Tex. Vikingarnas återkomst) , marknader Sveriges Största slöjdmässa i Hjo, och Sveriges största marknad Oxhälja i Filipstad (1500 knallar) och musikfestivaler är andra exempel på evenemang där vi medverkar. Se komplett referenslista på startsidan

Vi placerar aldrig TOALÄTTerna på "bakomplatser" (där får andra illaluktande toaletter ofta stå) utan helt öppet så att folk lätt kan hitta oss. På varje kortsida finns en jättestor skylt TOALÄTT. Kvällstid ordnar vi med egen belysning om kunden håller med el. Efter evenemangsslut viker vi ihop våra TOALÄTTer och åker hem till vår depå för rengöring och förberedelser till nästa evenemang. På publiktäta evenemang behöver vi ofta ha staket runt TOALÄTTgruppen för att köerna skall flyta utan intrång. På tal om köer så arrangerar vår personal bara tre köer, en för herrpissoaren och två för sittande besökare främst damerna. På det sättet väntar respektive kö på den TOALÄTT som först blir lediga av en hel rad på 8-10 st varför kön rinner snabbt undan.  

Dagen efter evenemangsslut ser vi till att de fulla latrintunnorna transporteras bort till destruktion på bästa miljövänliga sätt till reningsverk, tipp, eller direkt som gödning till jordbruk.

Välkommen också du att få nöjda TOALÄTTbesökare till Ditt evenemang. Eller enligt vår devis: "Inget evenemang är bättre än den kvalitet man har på toaletterna. 

 Vi lovar att göra allt för att också Du med Ditt evenemang skall höra till vår stora krets av  nöjda kunder!