Referensbrev 

Mats Kågeson, Tävlingschef O-Ringen Göteborg 2004 

O-Ringen Göteborg arrangerades 18-23 juli 2004 med drygt 13.000 tävlande varje dag

Som så många tidigare O-Ringenarrangörer anlitade vi Vik-In för att ta hand om toaletterna ute på etapperna och från vår sida var det aldrig fråga om att leta efter någon annan toalettentreprenör! Vi visste redan ett år innan att det var dom vi ville ha.

Eftersom toaletterna är en "skitfråga" ville vi göra det enkelt för oss och få en entreprenör som tog ett helhetsansvar. Det visste vi att Vik-In skulle göra. Dessutom tyckte vi att deras "toalätter" är både trevliga och lätta att placera, att de har en mycket hög service under arrangemangen och, inte minst, de har lång erfarenhet av O-Ringen. Det visade sig även att vi inte ens behövde tänka på placering, utformning och vilken utrustning som behövdes. Det talade Urban Imberg om för oss och det på ett sådant övertygande sätt att vi inte ens drömde om att ifrågasätta hans bedömningar.

Nu när tävlingen över och ser tillbaka har vi inte haft anledning att ångra vårt beslut. Vik-In skötte sina "toalätter" lika bra som vi hade förväntat oss.

Jag rekommenderar därför Vik-In som ett mycket bra val av toalettentreprenör, såväl för kommande O-Ringenarrangemang  som andra stora arrangemang!

Gunnar Persson, Generalsekreterare O-Ringen Bohuslän Dal 2003

O-Ringen 2003 i Bohuslän-Dal genomfördes 19-25 juli. Centralorten var Uddevalla och etapperna genomfördes på Orust, Lilla Edet, Högsäter i Färgelanda samt två avslutande etapper i Uddevalla

Vi i organisationskommittén fick vår första konakt med VIK-IN i samband med O-Ringen 2001 i Uppland. Kontakterna och värderingen av systemet fortsatte sedan under O-Ringen 2002 i Skaraborg. Efter att fått en utförlig information om systemet och dess uppbyggnad våren 2002 bestämde vi oss ganska omgående för att välja systemet. Från sommaren 2002 har planeringen av vårt toalättsytstem på etapperna genomförts i nära samarbete med ledningen för VIK-IN

Vi är mycket nöjda med det arbete som VIK-IN genomfört  från planering, rekognosering till genomförandet och servicen kring denna viktiga hälso- och miljöfråga

VIK-IN SYSTEMET kan med varm hand rekommenderas till kommande O-Ringenarrangörer och andra idrottsarrangemang 

Sigvard Oscarsson Generalsekreterare O-Ringen 2002. ... Ett av de viktigare servicesystemen  i ett så stort arrangemang som O-Ringen är att toaletter och hygienstationer fungerar på ett hygienmässigt och professionellt sätt. Vi fick tidigt kontakt med VIK-IN SYSTEMET, som har mycket stor erfarenhet att sköta hygienfrågan på stora arrangemang. 

Genom att vi kunde använda oss av samma toalettsystem vid alla tävlingscentra samt delvis på centralortstorget parade vi både tid och pengar.   Vi som arrangörer är mycket nöjda med samarbetet med VIK-IN SYSTEMET och det professionella sätt som arbetet med toaletterna sköttes. 

Arrangörerna av O-Ringen 2002 rekommenderar kommande arrangörer av O-Ringen att med förtroende vända sig till VIK-IN SYSTEMET. Alla kommer att ha nytta och glädje av samarbetet

Lars-Göran Sörqvist Marknadschef O-Ringen 2001 Under förberedelserna studerade vi givetvis föregående arrangörers olika samarbetspartners och fick tidigt ögonen på VIK-IN SYSTEMET, som under en följd av år medverkat med sina toalätter på tävlingscentra. Efter vår utvärdering ansåg vi att VIK-IN SYSTEMET var det bästa för oss varför vi valde det.

Och vi blev inte besvikna! För mig kändes det skönt att veta att VIK-IN SYSTEMET med Urban Imberg och hans medarbetare tog hand om allt som hade att göra med toalätterna ute på etapperna att göra. Samarbetet startade tidigt med att vi på hösten före tävlingsåret rekognoserade våra etappområden och där vi gemensamt diskuterade fram lämpliga uppställningsplatser I och med att Urban Imberg tog hand om hela konceptet vad gäller toaletthanteringen slapp vi att engagera oss i bl a  toalett- pappersbeställning, framkörningar, uppställningar, löpande service samt att tunninnehållet togs om hand av slamsugningsbilen. Detta gjorde han på ett sådant sätt att allt var rent och snyggt och till glädje för alla, såväl  tävlande som funktionärer. Vi utökade under våren vår beställning till att även omfatta även toaletterna ute startplatserna  vilket underlättade vårt arbete

Jag  tvekar vi inte att rekommendera kommande arrangörer av O-ringar och andra stora publik och idrottsevenemang att med förtroende vända sig till VIK-IN SYSTEMET och Urban Imberg med personal. Vi hade under såväl planerings- genomförande och avvecklingsarbetet ett mycket bra samarbete.

Mail från Gösta Ferneborg till Askersunds kommun om Tradjazzfestivalen 19 juni 2000:  Samtliga här i Sjötullen vill tacka för det sätt på vilket ni i år skött det tidigare problemet med de mobila toaletterna här på Nordströmsgatan. Allt fungerade helt perfekt Latrinbehållarna byttes ut redan ganska tidigt på lördagskvällen så förra årets obehagliga översvämningar uteblev helt. De båda som skötte toalätterna stod tom långa stunder utanför toalätterna och lämnade ut våtservetter. Allt sköttes utomordentligt bra och det tackar vi för och vi ser redan fram emot nästa jazzfestival. Samtliga i Sjötullen 

Bengt Andersson Distriktsordförande och Sture Johansson Stämmogeneral Centerstämmorna 11-20 2000 i Skövde:  TACK, för hjälp och tillmötesgående i samband med Centerstämmorna i Skövde 11-20 juli

Lasse Lundberg Kanslichef O-Ringen Närke 2000 .....Under förberedelserna studerade vi givetvis tidigare års arrangemang och tog också tillvara erfarenheter som gjorts vid andra arrangemang i och utom distriktet. Vad gäller toalättsidan fick vi tidigt upp ögonen för VIK-IN SYSTEMET, som under en följd av arrangemang visat sig leva upp till de krav tävlande och arrangörer ställer. Vid vår utvärdering fann vi att detta var det klart bästa utifrån våra krav.

Och vi blev inte besvikna. För tävlingsledningen kändes det skönt att Urban Imberg och hans personal tog hand om allt vad gäller toalätter ute på etapperna - från tidig rekognosering och kontakter med kommunerna hösten före arrangemanget till alla service under genomförandet. :ven till toaletterna ute på startplatserna hade vi god support av VIK-IN:s erfarenheter. Vi kan med varm hand rekommenderar kommande arrangörer på O-Ringen och andra idrottsevenemang att med förtroende vända sig till VIK-IN SYSTEMET. Ni kommer precis som vi Närkingar att ha mycket glädje och nytta av samarbetet före såväl som under genomförandet av ert arrangemang

Stig Lind O-Ringen Dalarna 1999 ....Under förberedelserna studerade vi givetvis föregående arrangörers olika arrangemang och fick tidigt ögonen på VIK-IN SYSTEMET, som under en följd av år medverkat med sina toalätter på tävlingscentra. Efter vår utvärdering ansåg vi att VIK-IN SYSTEMET var det ojämförligt bästa för oss varför vårt val föll på dem.

Och vi blev inte besvikna! För ledningsgruppen kändes det skönt att veta att VIK-IN SYSTEMET med Urban Imberg och hans medarbetare tog hand om allt som hade att göra med toalätterna ute på etapperna - från tidig rekognosering på hösten före tävlingsåret med rådgivning om lämpliga uppställningsplatser till toalettpappersbeställning, framkörningar, uppställningar, löpande service så allt var rent och snyggt till glädje för alla tävlande - till det att tunninnehållet transporterades till destruktion på bästa miljömässiga sätt. Även till toaletterna ute på startplatserna hade vi god hjälp av VIK-INs erfarenhet vilket underlättade vårt arbete i hög grad.

Därför tvekar vi inte att rekommendera kommande arrangörer av O-ringar och andra stora publik- och idrottsevenemang att med förtroende vända sig till VIK-IN SYSTEMET. Ni kommer att precis som vi ha mycket nytta och glädje av samarbetet, såväl under planeringsskedet som genomförandet.

Anders Eriksson, Storsjöyran 1997: ....på ett förtjänstfullt sätt ställde ni upp på ett tidigt skede med rådgivning. Från att tidigare haft toaletter utspridda över hela stan koncentrerade vi istället alla toaletter till fyra stora stationer, där er personal på ett utmärkt sätt servade gästerna till långt in på småtimmarna ....... Det visade sig smått genialiskt och utföll både till besökarnas och ledningens belåtenhet. Tänk dig själv att någon - klockan halv ett på natten på en av Sveriges största festivaler - håller upp dörren och välkomnar dig till en fräsch toalett, där det finns papper och luktar gott. Och att du efteråt får en personligt utdelad våtservett i handen. Det kallar vi service! Vi fick många spontana positiva reaktioner. Till och med pressen gav högsta betyg till oss för att vi valt VIK-IN Systemet. .... vill vi tacka för en utomordentligt fin insats under Storsjöyran 1997. Också vi har blivit nöjda kunder.>

Åke Björnänge Sandviken Big Band Bang: ....Det som ändå höjde standarden på festivalen är vårt nystartade samarbete med VIK-IN SYSTEMET och deras fantastiska lösning på toalettfronten. Vi har fått mycket beröm för det och tackar Urban Imberg och hans personal för det. Vi kommer igen nästa år!

Gävle Cityfest 1996 - Gävle 550 år, Reklam o Marknadsservice AB Heintz Lehmler: ..... firade Gävle också sitt 550-årsjubileum varför det blev en extra fart på Cityfesten. Vi räknade med att ca 250.000 besökare var igång under de 4 dagar festen varade. ......Därför kändes det extra bra när vi fick kontakt med VIK-IN SYSTEMET som under de tre senaste åren haft hand om alla toaletter och urinoarer på Cityfesten. Genom att toaletterna hela tiden bevakas och servas av VIK-INs personal till långt fram på natten garanteras toalettbesökarna att det alltid är fräscht och snyggt. Man ser verkligen till att gästerna har det bra och personalen till och med delar ut en våtservett efter toalettbesöket. Vi tycker att det är en stor tillgång att ha VIK-IN som sköter sina "toalätter" på Cityfesten - Urban Imberg och hans personal har ställt upp på ett mycket bra sätt och positivt medverkat till Cityfestens framgångar.

5-dagars i Värmland 1996, Generalsekreterare Sidsel Kringstad: ......Under planeringstiden var det positivt att kunna kontakta Urban Imberg, då man som arrangör är "nybörjare" i dessa frågor. Under tävlingsveckan fungerade allt perfekt, 17000 tävlande servades på bästa sätt. Oringen 1996 och VIK-IN har haft ett mycket bra samarbete och vi kan varmt rekommendera VIK-IN.

O-Ringen Skåne 1995, Generalsekreterare K G Sjöholm: ......årets upplaga av O-ringen var den bästa på mycket länge och blev därför en stor framgång för orienteringssporten och arrangörerna. Till detta bidrog även VIK-INs toalettsystem..... ... Allt fungerade till allas belåtenhet och vi kan rekommendera Urban Imbergs system på det varmaste...........

Sölvesborgs kommun, Näringslivschef Thord Andersson: Under vårt 550-års jubileum hyrde vi VIK IN SYSTEMET i anslutning till en konsert med Glennmark - Eriksson - Strömstedt. Koncerten besöktes av mer än 8000 personer. Vårt val av toalettlösning visade sig fungera alldeles utmärkt och uppskattades också av fräschskäl

Axvalls idrottsförening, Axevalla Marknad, 1994, Paul Lundholm: ... Som marknadsarrangör har man mycket nog att stå i på marknadsdagen och det känns skönt att på det här bra sättet tillgodosett det ökade behovet av toalätter - allt till en rimlig kostnad. Vi konstaterar att utställarna och inte minst publiken är mycket nöjda med VIK-IN SYSTEMETs toalättarrangemang och vi rekommenderar gärna andra marknads- och evenemangsarrangörer att med förtroende använda sig av VIK-IN SYSTEMET

O-Ringen 5-dagars i Ångermanland 1994, Tävlingschef Stig Lindblad: ..........Under förarbetet hade vi stor hjälp av VIK-IN SYSTEMETs erfarenheter, inte bara kring TC utan också för de toaletter vi hade vid starterna i skogen. Totalt sett är vi i tävlingsledningen mycket nöjda med det sätt på vilket VIK-IN SYSTEMET skötte sin del av arrangemangen och vi vill därför rekommendera kommande arrangörer av O-Ringen, samt också andra arrangörer av stora friluftsevenemang, att med förtroende använda sig av VIK-IN SYSTEMET

Vårruset 1994: Halmstads Orienteringsklubb: Tack för 48 st trevliga VIK-IN toaletter och ett proffsigt jobb. Vi har hört många positiva röster

O-Ringen Halland 1993 Lars Memmi Bitr chef tävling: ........Med detta system slapp vi ifrån sedvanliga byggnationer och kunde ändå bibehålla en hög standard och ha stor flexibilitet vid hanteringen. Därför kan vi även här rekommendera kommande O-ringsarrangörer att använda sig av VIK-IN TOA-LÄTT..........

5-dagars i Södermanland 1992, Tävlingschef Sivert Axelsson: ..... Det visade sig också att VIK-IN TO-LÄTT på vårt arrangemang utföll till full belåtenhet både för arrangören och för de besökande. Som företrädare för tävlingsarrangören vid O-ringen 1992 vill jag verkligen rekommendera kommande arrangörer av O-ringen, samt andra arrangörer av större friluftsarrangemang, att med förtroende vända sig till VIK-IN

Olsson & Olsson Koncert AB, Agne Olsson - Badrocks konceretturnèe 1992: .... Därför kändes det extra bra när vi fick upp ögonen för VIK-IN SYSTEMETs fullservice, som innebär, förutom att det är fräscha toaletter att man också ständigt har personal på plats som ser till att serva publiken på olika sätt ...... ......I god tid före publikinsläpp har man monterat upp en VIK-IN KÄRRA med 16 toaletter och när evenemanget är slut, packas toaletterna in i kärran och kör iväg. Det är rationellt utnyttjande av resurser vilket stämmer bra överens med vår egen affärsfilosofi. På alla de orter vi haft nöjet att ha med VIK-IN SYSTEMET har allt fungerat utmärkt bra och vi är mycket belåtna med det sätt på vilket VIK-IN SYSTEMET med personal ställt upp och bidragit till att vi fått nöjda besökare till våra konserter.

O-Ringen 5-dagars i Västmanland 1991 Generalsekreterare Karl-Gunnar Dahlgren och tävlingschef Lennart Öberg: .... Hela toalettarrangemanget gick mycket smidigt för oss och allt sköttes till vår belåtenhet av VIK-INs personal. Våra etappchefer i Kolsva, Surahammar, Riddarhyttan, Västerås och Arboga instämmer i våra positiva omdömen. Vi vill därför rekommendera kommande O-ringsarrangörer samt övriga arrangörer av stora publikevenemang att med förtroende använda sig av VIK-IN SYSTEMET för att lösa de behov av tillfälliga toaletter som alltid uppstår när mycket folk samlas utanför fasta anläggningar.

Och tidningarna:

OM andra toalettföretag: Skitsur man stämmer Malmö: När Malmöbon klivit in i Bajamajan smög sig två yngre män fram och välte toaletten. Den 29-årige mannen fick samtliga sina kläder, en mobiltelefon och ett armbandsur förstört av urin och avföring. Nu kräver han 29.000 i ersättning av Malmö stad, varav 20.000 för sveda och värk skriver sydsvenska dagbladet (TT)

Piteå-tidningen 6 augusti 2002. Skitkul. ja det är precis så säger Hugo Byberg beskriver sitt uppdrag och jobb på Nolia området. Han är en av sex ungdomar som helt sonika vaktar varsin portabel toalett Toa-Lätt, som det heter med sex låsbara ingångar och platser i varje grupp. .....Ungdomarna håller koll på alla gratisskissande mässgästers eventuella spill, de snyggar upp runt sitsarna och tömmer tunnorna daglig dags. ....Hugo menar att kundkretsen i Piteå sköter sig mycket bra.

Länstidningen Östersund Lördag 27 juli 2002 Dagens Ros till de grönklädda män som gjorde att jag fick god service. Vi hade också mycket trevligt i toalättkön på Yran, trots att kön var lång. - Tös från Jämtland

och en annan i samma tidning: Ett fång rosor till personalen som såg till att det fanns fräscha toaletter på Yran - Kissnödiga tjejer

Expressen 19 juli 2002: Han kan det här med att ränna landet runt: Bild med Urban som håller stor skylt med PISSOAR. Dags att ta död på några myter: Norrlänningar är inte tystlåtna. Pensionärer är inte rädda att ta upp liftare. Och det är inte farligt att sitta på offentliga toaletter. Det sista har Urban Imberg från Skövde stenkoll på. Han åker runt landet och sätter upp toaletter till större arrangemang. Just nu förbereder han inför Storsjöyran i Östersund. - Här på yran har jag varit i 4-5 år berättar han. Det tara mindre än en minut att lasta av, vika ut och ställa ned toan på sin plats berättar han. "Även tjejer skvätter" Vi ställer inte bara upp dem utan underhåller hela tiden. och det gäller tjejtoan lika mycket som killtoan. Tjejer är nämligen också bra på att skvätta. De som inte vågar sitta på ringen alltså. Deras mammor har sagt att det är farligt men det stämmer inte säger Urban Imberg. 80 kilo väger en toa och i hinken ryms 35 liter av nummer ett och nummer två. - Det blir pisshus i nästan varje gathörn här i Östersund under Yran, säger Urban Imberg som har åkt runt Sverige i tio år med sina ihopvikbara toalätter

Skövde Nyheter 2002 Förstasidan (bild) Rätt toalett för en lätt värld. Än finns det plats för finurliga idéer här på jorden. Jordgubbstoaletten är ett exempel på den sådan ide som var tillräckligt smart för att både bli verklighet och dessutom populär. Att toaletten beskrivs som den gör beror på att den går att fälla ihop, ungefär som en jordgubbskartong. Den är dessutom lätt att bära och har därför blivit populär på diverse arrangemang och stora evenemang runtom i landet. För närvarande besöks den flitigt både på O-ringen och säkerligen vid kvällens Kalas i Boulogner. Bakom toalätterna - som egentligen heter toalätt - står Skövdebon Urban Imberg och sonen Jonas. 

Skövde Nyheter 2002: De hjälper nödställda i orienteringstider (Oringen Femdagars, Töreboda). Utåt sett kanske inte Jonas och Urban Imberg har det mest glamorösa yrket man kan tänka sig - att leverera toaletter till evenemang som exempelvis O-Ringen. Men man får nog ändå säga att det är en briljant ide som pappa Urban fick en gång i tiden. - Toaletterna går att fälla ihop, förklarar sonen Jonas. Man kan säga att de är som en jordgubbskartong med lock på..... För att avlasta toalettbesökarna finns två personer vid varje station. De sköter om det som skall skötas. Vilket är allt från att tillhandahålla papper till att hålla rent och snyggt samt ge personlig service, som att öppna dörrar om det skulle behövas. - Vi ger service och ser till att det aldrig blir snuskigt eller obehagligt på toalätterna. berättar Jonas Imberg. Det är det som är vår specialitet

Västmanlands Läns tidning lördag 19 maj 2001. Dagens ros till de grönklädda grabbarna, som skötte Vårrusets nya toaletter och var trevliga mot oss som stod i toakön i regnet. Fräscha och rena var det också med handtvätt efteråt. - Alltid kissnödig

SLA Skövde 2001: Klätterväggar drängalyft och toaletter på festivalen    ...En viktig roll under Matfestivalen har de som har hand om toaletterna - Vi har toaletter i Kyrkparken, på Hertig Johans torg samt sandtorget säger Urban Imberg som äger företaget Toa-Lätt Vik in systemet. Företaget har personal på plats som städar och håller snyggt under kvällens gång. - det är viktigt att det är rent, säger Urban . Med sina vikbara toalätter far de runt i landet vid olika evenemang. Exempelvis är vi med på Femdagars säger han. När tidningen talade med Urban på eftermiddagen var köerna måttliga. Förmodligen växte de under kvällens lopp.....

SLA Skövde 1999: Bildtext: Som vanligt kommer toalettservicen att stå i centrum på festivalen både bildlikt och bokstavligt talat. Vikin-Systemet som Matfestivalen är begåvad med har under flera år av matfestivaler alltid fungerat utmärkt och kommer förhoppningsvis i framtiden att fungera lika bra. (Bild på en tjej-kock på väg in i en toadörr)

Haldens Tidning Norge 1999: ....Toalettsystemet er like luktfritt som smart og enkelt. Det er speil på veggen på utsiden av dametoalettet. Det er våtservietter. Det er personell som passer på at alt er pent og rent, og det er reklameoppslag i öyenhöyde når du sitter på dö och ser mot döra. Det er gratis å anvende Toa-Lett; " men lämna gärna en drickspeng" Det heter Vik-In Systemet sa Urban Imberg like för toalettene fredag formiddag ble utvikdet fra å vaere en byggepacke till å bli kiks ferdige toaletthus

Borlänge Tidning 1999: 5-dagars extra Vissa jobb slåss man om. Vissa jobb slåss man inte om. Det är säkert mång som skulle vilja vara tävlingsledare eller banchef för femdagars. Men att ta hand om en av de allra viktigaste funktionerna vid femdagars - se till att det finns toaletter för 150000 deltagare vid varje etapp - det jobbet är det ingen kö på spekulanter till.

Huvudlatrinen vid tävlingscentralen är utleasad till ett Skövdeföretag som heter Vik-In. Och tömningen av tunnorna sköts av Borlängefirman Ragnsells. Latrinerna vid tävlingscentralen är betydligt trevligare ur "privatsynpunkt" än vid start. Det är en hel liten by men hopvikbara stugor som är uppställda. I varje stuga finns en toalettsits med en tunna under. Ingen otrevlig hantering alls säger jourhavande chefen Jonas Imberg från Skövde. Vi reser runt med våra transportabla toaletter på alla möjliga arrangemang. Men femdagars är nog vårt största. Hit har vi tagit med alla våra toalettmoduler och elva personal.......Locken sluter så tätt att man kan lägga tunnorna på sidan utan att något tränger ut, säger Jonas. Renligt och okomplicerat. Varken vätska eller doft tränger ut. Och det är märkligt att det stämmer. Ingen stank, inget slibb. Och framför allt - mycket förvånande i den starka solen - inga flugor. - Vi till och med sitter på tunnorna (med lock vik:s anm.) och äter, säger Jonas. Värre är det inte.

Skaraborgs Läns Tidning Skara 1999: Godkänt för stadsfesten. Skara: Arrangörerna för Stadsfesten får godkänt av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Under festen i helgen utförde man tester på bland annat ljudnivå och mat och resultaten var tillfredsställande. Särskilt hygienen vid toaletterna var mycket bra i år säger biträdande miljö- och hälsovårdschef Jan Ålander, som anser att evenemanget blir bättre för var år som går ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt

Trollhättans Tidning 1999: Insändarspalten fria ord: Succé för toaletterna Återigen visar dom grönklädda killarna vad man kan göra med en så "enkel" grej som torrdass på vår stora folkfest. Det har varit en fröjd att besöka de små inrättningarna. Att se en servicegubbe hålla upp dörren till toaletten och bli välkomnad till en toalett - det är en veritabel upplevelse. Att sedan där innefinna - även kl 24 på natten - toapapper och en välstädad toalett på en så pass stor publikfest - det är verkligen beundransvärt. Och att utanför dörren igen mötas av en trevlig kille som sticker åt mig en våtservett i handen, det är en servicenivå utan dess like.

Alla övriga aktiviteter på Fallens dagar - inklusive artister och restaurangernas lockelser, både mat och dryck - förbleknar i jämförelse med den upplevelse det var att besöka Vik-in systemet som de kallar sig. Måtte detta bli ett ankare i Fallens Dagar framledes - "Helnöjd toakund "

agens Ros Norrköpings Tidningar 1998: Till Vårrusets toaletter och den kille som ordnade köer och gjorde toabesöket trevligt. Alla fick en våtservett efteråt - fantastisk service som man inte är van vid. Sign "Gittan"

Dagens Ros Norrbottenskuriren 1998: ...Till Nolialedningen för att ni sett till att alla utomhustoaletterna är så välskötta. Vi utställare går hellre till de gröna servicegubbarna och tjejerna än står i långa köerna inomhus. Snygg service med "välkommen till våra toaletter" och "tag gärna en våtservett efteråt" - Sign "Nöjd kund"

Dagens ros Piteåtidningen 1998: ... för en fantastisk service som har dykt upp på Noliamässan. Servicepersonal som ser till att utomhustoaletterna alltid är fräscha. Tack för våtservetten efteråt. Sign "alltid nödig"

Trollhättans Tidning 1998: En stor ros till gubben i grönt som höll ordning i toalettkön på ett trevligt sätt på Fallens Dagar. När man kom fram till en fräsch toa kl 24 blev man lycklig och våtservetten efteråt. Toppen-Service Sign "liten festblåsa"

Östersundsposten 1997: Toalettservicen får högsta betyg. Arrangörerna av Storsjöyran får högsta betyg av besökaren för de eminenta toaletterna. "Rent och snyggt och bra service" sades bland annat av de som av nöden tvingades att uppsöka bekvämlighetsinrättningen. Arrangörerna av Storsjöyran har i år anlitat Skövdeföretaget Vik-In för att se till att det finns toaletter för de tusentals besökarna. Just toaletterna brukar vara det som många kritiserat tidigare. Men inte i år. Runt alla uppställda toaletter finns personal som alltid ser till att det är rent och snyggt. Och dessutom får varje besökare en våtservett efter besöket. "Fantastiskt - det har jag aldrig varit med om tidigare" sade Gunda Näslund Halvarsson från Sundsvall och Maj-Britt Löfgren från Brunflo (bild) Fantastisk service sade Gunda

Bollnäsfestivaltidningen 1996: Succén från ifjol fortsätter: Bajamajornas Rolls Royce VIK-IN finns även i år på plats. Hela 30 stycken står till besökarnas tjänst när det trycker på. Och ni som var med sist, lade väl märke till den utmärkta servicen? VIK-IN:s personal stod utanför dörren redo med en våtservett "när det hela var klart"

Norra Västerbotten 1996: (Skellefteåfestivalen) Vi sätter en heder i att våra toalätter ska vara lika fräscha och snygga klockan två på natten som nu, säger Urban Imberg, som åker runt med sina toa-lätter hela somrarna. Vi kan intyga att det var de också

Arbetarbladet, Gävle 1996: Succé, succé, succé. Till och med toaletterna på cityfesten är en triumf. På kvällstid delar särskild personal ut våtservetter till alla efter toalettbesöket, och det ryktas om att folk är så nöjda att de insisterar att få ge dricks. - Vi har fått sätta upp kravallstaket runt toaletterna - annars blir vi stormade, säger Urban Imberg ansvarig för cityfestens 150 extratoaletter.

Gefle Dagblad, Gävle 1996: En ros till..... Vik-In systemet som ställde upp på Cityfestivalen med vänligt bemötande och snygga toaletter. Tur att ni finns i nödens stund - En tacksam toakund.

Jönköpingsposten 1995 om Visfestivalen i Västervik: .... det är en firma i Skövde som åker runt i södra Sverige på olika arrangemang och ordnar snabbmonterade toaletter med mysigt luktande vätskor i toan. Det är en av de saker som fungerar smidigast här ... Visfestivalen har i alla fall utmärkta toaletter, väl värda lite dricks.

Kontakta oss i god tid inför ditt nästa evenemang så får du goda råd och prisuppgift